Gefeliciteerd! Je mag op gesprek komen voor de functie van Treinverkeersleider. We stellen het bijzonder op prijs als je je daarop zo goed mogelijk voorbereidt.

Hieronder vind je 5 films, waarvan we verwachten dat je ze goed bekeken hebt voordat je op gesprek komt.

De treinverkeersleiders Rijk, Marije en Ken nemen je mee in de wereld van de Treinverkeersleiders. Zij vertellen over het werk, de opleiding, de stressvolle situaties en nog veel meer.

Wist je trouwens dat we de functie van Treinverkeersleider intern Treindienstleider noemen? Dus geen paniek. Het is exact hetzelfde.

Film 1: taken Treinverkeersleider

Een goede Treinverkeersleider kan – onder tijdsdruk – snel schakelen en zijn aandacht verdelen over meerdere dingen tegelijk vanuit verschillende informatiestromen. Je taken bestaan onder andere uit de volgende zaken:

 • Het monitoren van de diverse beeldschermen.
 • Alarmoproep plaatsen.
 • Veiligheidsmaatregelen treffen in het systeem (bijvoorbeeld wissels blokkeren/ seinen herroepen).
 • Informeren betrokkenen (buur-treindienstleider/ medewerkers reisinformatie/ teamleider etcetera).
 • Verontruste en/of boze machinisten te woord staan.
 • Aanwijzingen afgeven aan machinisten (bijv. snelheid begrenzen).
 • Anticiperen op veranderingen in het procesplan ‘rijwegen’ en in plan verwerken.
 • Alternatieve rijwegen bedenken en aanbieden.

Het kan zijn dat je extreem weinig te doen hebt. Verveling ligt dan op de loer en kan de alertheid negatief beïnvloeden. Als Treindienstleider moet je om kunnen gaan met verveling en pieken.

Film 2: op gesprek

Voordat je op gesprek komt ben je al gekeurd op veiligheidsaspecten, waarbij onder andere wordt gekeken naar emotionele stabiliteit. Dit gebeurt op de testdag (assessment-PO1). Rond je de testdag goed af, dan mag je op gesprek bij ProRail. De datum hiervoor wordt direct bij het assessmentbureau met je afgestemd.

Tijdens het gesprek vertellen we je of je wel of niet door bent naar de volgende ronde. Uiteraard vertellen we je ook hoe we tot deze keuze kwamen. Als je gesprek goed verloopt, krijg je een uitnodiging voor een assessment-PO2. Dit is een pittig rollenspel en interview. Daarin zien we hoe besluitvaardig, flexibel en doortastend je bent. De datum voor het assessment-PO2 wordt ook met je afgestemd op de testdag (assessment-PO1) bij het assessmentbureau.

Is de totaaluitslag van het assessment positief, dan ontvang je een uitnodiging voor een medisch onderzoek. In de Spoorwegwet zijn medische eisen gesteld aan de veiligheidsfunctie van treinverkeersleider, zie hier. Een medisch onderzoek door een arts bij een arbodienst zal dan bepalen of iemand voldoet aan deze eisen. Bij bv een medische indicatie als epilepsie, kleurenblindheid en diabetes kan er reden zijn voor aanvullend onderzoek door een arts-deskundige. Dit kan leiden tot een negatief advies (=ongeschikt voor de veiligheidsfunctie), afhankelijk van de specifieke situatie.

Veiligheidsfunctie

Als treinverkeersleider heb je een veiligheidsfunctie. Dat wil zeggen dat je moet voldoen aan een aantal veiligheidsregels en -eisen. Het gaat om psychologische en medische eisen.

In het psychologisch onderzoek kijkt de psycholoog of je voldoet aan de psychologische eisen. In het medisch onderzoek kijkt de arts of je voldoet aan de medische eisen. Deze eisen worden voorgeschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Film 3: de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit vijf delen:

 • Deel 1: Basis spoorkennis en plan op orde brengen/houden.
 • Deel 2: Werken in licht verstoorde situaties.
 • Deel 3: Geplande werkzaamheden.
 • Deel 4: Storingen en ongeplande werkzaamheden.
 • Deel 5: Werken in zwaar verstoorde situaties.

De basisopleiding kent 3 theorie- en praktijktoetsen. De uitslag bepaalt mede of je door kan naar het volgende deel. De opleiding kent daarnaast drie officiële examens. Een examen veiligheidscommunicatie, een theorie-examen en de proeve van bekwaamheid (praktijkexamen).

Gedurende het gehele traject heb jij een belangrijke rol als het gaat om de regie op het leerproces. Je houdt het hele traject een leerlogboek bij en kan aan de hand van een lijst met leerdoelen per week zelf monitoren of aan alle leerdoelen is gewerkt.

De opleiding is fulltime en duurt ongeveer 8 maanden. De eerste 4 tot 5 maanden (=basisopleiding) voornamelijk op opleidingslocatie in Utrecht, Arnhem, Amsterdam of Rotterdam. Daarna grotendeels op de post.

Film 4: salaris en vergoedingen

Naast je startsalaris ontvang je onregelmatigheidstoeslag. In de reguliere roosters ligt dit rond 300 euro per maand. Tijdens de opleiding ligt dit lager, omdat je dan meer dagdiensten werkt.

Meer informatie vind je in de cao ProRail.

Film 5: tot slot