Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft moeite met het verwerken van digitale informatie. Bijvoorbeeld omdat iemand slechtziend, slechthorend, laaggeletterd of fysiek beperkt is. ProRail vindt het belangrijk dat iedereen op deze website kan ontdekken of ProRail bij je past als werkgever.

Diversiteit en inclusie

Niet alleen ProRail heeft diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda staan, ook de overheid dringt aan op verbeteringen. Daarom is er het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Hierin is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen. Om specifieker te zijn: aan de eisen die vastgelegd zijn in EN 301 549/WCAG 2.1.

Optimaliseren van onze toegankelijkheid

Iedereen is welkom bij ProRail, daarom hebben we de stappen die tot een sollicitatie leiden toegankelijk gemaakt op onze huidige website. Helaas voldoet nog niet de gehele website aan alle toegankelijkheidseisen.

Eind 2021 gaat de vernieuwde werkenbijprorail.nl live en nemen we onze verantwoordelijkheid als inclusieve werkgever. Bij de ontwikkeling van de vernieuwde site zijn experts betrokken die zorgen voor een optimale en toegankelijke website voor iedereen. We werken daarbij aan onderstaande aspecten:

Vormgeving

De vernieuwde website wordt vormgegeven volgens de standaarden op het gebied van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, zoals beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Taal

ProRail kiest voor een taalniveau (B2) die voor iedereen begrijpelijk is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze informatie goed vindbaar is. Alle teksten op deze site worden herschreven voor de vernieuwde website.

Onderzoek

De vernieuwde website wordt begin 2022 door onafhankelijk deskundigen onderzocht op toegankelijkheid. De mening van de bezoekers vinden wij minstens zo interessant. We laten de website daarom ook testen door potentiele medewerkers van ProRail. Daarnaast willen we in de toekomst de bezoeker online vragen stellen over het gebruik van de website om zo de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina bezoeken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.