Bij ProRail hebben we verschillende expertises en één daarvan is de Staf/Overig. Voor een buitenstaander kan dit misschien wat onduidelijk overkomen. Daarom is hieronder een toelichting te vinden van de verschillende bedrijfseenheden die vallen onder deze expertise.

HRM

Onder de bedrijfseenheid HRM vallen verschillende functies. Voorbeelden hiervan zijn HR Business Partners, Recruiters, HR medewerkers en Adviseurs Leren en Ontwikkelen.

LJV (Leefomgeving, Juridische Zaken en Vastgoed)

Functies die onder LJV vallen zijn bijvoorbeeld Bedrijfsjuristen, Vakspecialisten Vastgoed, Omgevingsmanagers en Vergunningverleners.

Facilitaire Zaken

Facilitaire Zaken heeft verschillende functies die vallen onder deze bedrijfseenheid. Voorbeelden zijn Projectmanagers, medewerkers Facilitaire Zaken en Locatiemanagers.

Communicatie

Tot slot is er nog de bedrijfseenheid Communicatie. Functies die onder de afdeling Communicatie vallen zijn Communicatieadviseurs, Woordvoerders, medewerkers Publieksvoorlichting en Contentmedewerkers.