1e stap: E-assessment en logistieke game

 • Na je sollicitatie krijg je een link naar een e-assessment toegestuurd.
 • Dit e-assessment moet je binnen 4 dagen hebben afgerond.
 • Het e-assessment bestaat uit persoonlijkheidsvragen en intelligentietesten.
 • Je ontvangt zelf de uitslag van het e-assessment.
 • Bij een positief e-assessment ontvang je een link naar een logistieke test online.
 • Bij een positieve uitslag op deze logistieke test ontvang je een uitnodiging voor de virtuele informatieavond waarop ook een kort individueel gesprek plaats vindt.

2e stap: Informatieavond

 • Op 15 juni vindt er een informatiesessie plaats voor de functie van regionaal verkeersleider voor verkeersleidingspost Utrecht, van 18.30 tot 20.30 uur.
 • Op deze avond krijg je nadere informatie over de functies binnen Verkeersleiding en kun je vragen stellen. Ook krijg je een korte virtuele rondleiding over de seinzaal, daarin zie je o.a.de werkplek van de regionaal verkeersleider en de treinverkeersverkeersleider.
 • Binnen 3 werkdagen na de informatieavond vindt er online een eerste individueel gesprek plaats met de Teammanagers van ProRail. Hierin wordt besproken of je past in de functie, je motivatie, je inzet voor beide locaties en wordt het startsalaris met je besproken. Voor het startsalaris zijn criteria vastgesteld op basis van ervaring en afgeronde opleiding. Tevens wordt met je besproken op welke datum je de assessments zou kunnen maken.
 • Na het gesprek krijg je te horen of je door bent naar de volgende ronde.

3e stap: Assessments

 • Ben je door het selectiegesprek heen, dan nodigen we je uit voor het eerste deel van het assessment. Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen of je voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen voor regionale verkeersleider. Als er te veel sollicitanten zijn voor regionaal verkeersleider, is er ook de mogelijkheid om in te stromen als treinverkeersleider op de locatie Utrecht; bovendien is voor ProRail van belang dat je op termijn breder inzetbaar bent. Dit assessment noemen we PO1 en vindt plaats bij het assessmentbureau LTP TestNed in Rotterdam of Amstelveen. Zij nodigen je per mail uit voor een selectiedag. Deze onderzoeken vinden naar verwachting in week 26 plaats.

Dit kan uiteraard alleen als je geen ziekteverschijnselen vertoont.

Twijfel je of voel je je er niet goed bij, kom dan niet. Wij snappen dat en het heeft geen invloed op je verdere sollicitatieprocedure. Je krijgt dan een nieuwe afspraak zodra het weer kan*.
De medewerkers op het assessmentbureau volgen strikt de regels van het RIVM. Ze geven geen hand, wassen regelmatig hun handen, hoesten en niezen in hun ellenboog, houden 1,5e meter afstand en blijven ook thuis bij ziekteverschijnselen.

 • Mocht je PO1 succesvol hebben afgerond, dan vindt er nog een assessment plaats door LTP in week 27. Dit onderzoek vindt online plaats, hiervoor dien je wel te beschikken over een laptop of pc. Vooraf doe je een aantal testen thuis, hier heb je ongeveer 1,5 tot 2 uur voor nodig. Op de onderzoeksdag wordt o.a. je logistiek inzicht getest, krijg je een rollenspel om je communicatieve vaardigheden te beoordelen en een gesprek met een psycholoog op basis van persoonlijkheidsvragenlijsten. Dit alles om te bepalen of je past in de functie.

Als er in overleg met jou wordt besloten om je ook een assessment voor treindienstleider te laten doen, dan vindt het onderzoek op locatie van LTP plaats in Rotterdam of Amstelveen.

 • Bij een positief advies zal er door een teammanager van de verkeersleidingspost contact met je worden opgenomen om nadere afspraken te maken over het vervolg.

4e stap: Sollicitatiegesprek

 • De laatste stap in de selectie is een 2e gesprek met het management van verkeersleidingspost. Indien mogelijk op de locatie van de verkeersleidingspost, zodat je voordat je start met de opleiding op locatie bent geweest. Daarin wordt ook de uitslag van het assessment meegenomen.
 • Als er besloten wordt dat je kan starten met de opleiding voor Regionaal Verkeersleider, dan volgt contractering. Ga je door voor de functie treinverkeersleider dan volgt er nog een medische onderzoek, dit is wettelijk verplicht voor deze functie.

5e stap: Start in de opleiding

Op of 1 oktober 2021 of 1 december 2021 start de opleiding tot Regionaal Verkeersleider voor externe sollicitanten. Voor interne sollicitanten start de opleiding in het najaar van 2022. Als externe sollicitant start je met een inwerktraject van 4 weken. De opleiding daarna wordt afwisselend gegeven op onze centrale opleidingslocatie in Utrecht en in de praktijk op de verkeersleidingspost Utrecht.

Je werkt 36 uur, wat in de praktijk betekent dat je ongeveer om de week een dag vrij bent.  Tijdens je opleiding (ongeveer 6 maanden) kan je geen vakantie opnemen, omdat je in een groep wordt opgeleid en je anders te veel zou missen. Dit betekent dat je tot medio maart of mei geen vrij kunt nemen; wel heb je tijdens de opleiding de feestdagen vrij en ongeveer om de week een roostervrije dag. Tijdens de centrale opleidingsdagen werk je van 9 tot 16 uur. Op de verkeersleidingspost werk je in onregelmatige dienst en kan het ook zijn dat je soms in het weekend opleidingsdagen hebt of ’s nachts moet werken.

Vragen over de werving en selectie of de opleiding? Bel Mark van den Berg, teammanager post Utrecht, telefoonnummer 06 52784277