Westelijke ontsluiting Amersfoort

In Amersfoort gaan we flink aan de slag. De Westkant van Amersfoort wordt beter bereikbaar en veiliger voor verkeer. De overweg verdwijnt en er komt een ecoduct, zodat ook dieren veiliger kunnen oversteken. We starten met de bouw in 2020 en zijn naar verwachting in 2023 klaar.

Spoorovergang verdwijnt

Voor de gemeente en voor ProRail staat veiligheid voorop. Door de spoorovergang te vervangen door een viaduct voor fietsers en een tunnel voor auto’s te creëren, wordt de verkeerssituatie een stuk veiliger. Bovendien bevorderd het de doorstroom van het verkeer.

Groter natuurgebied

Ook wordt er een ecoduct gebouwd. Hierdoor kunnen dieren makkelijker de weg oversteken en ontstaat er een groter aaneengesloten natuurgebied. En onder de weg door komen er faunapassages, zodat ook kleinere dieren veilig kunnen oversteken.

Archeologisch onderzoek

Voordat we aan de slag kunnen in Amersfoort, moet er Archeologisch onderzoek gedaan worden. Zo weten we zeker dat er geen objecten van archeologische waarde in de grond zitten. Wist je dat we bij ProRail ook twee archeologen in dienst hebben die voor ons Archeologisch onderzoek doen? Lees hier meer over het werk van onze archeologen.

Meer informatie over Westelijke ontsluiting Amersfoort.