ProRail op de Transport Logistic-beurs in München

Zo’n zestigduizend vertegenwoordigers van bedrijven in de transport en logistiek troffen elkaar tussen 4 en 7 juni op de toonaangevende Transport Logistic-beurs in München. ProRail deelde er een stand met Rail Cargo information Netherlands (RCiN), het voorlichtingsbureau voor spoorgoederenvervoer.

Internationale samenwerking op het spoor

Pier Eringa heeft als CEO van ProRail en voorzitter van European Rail Infratructure Managers (EIM) gesproken tijdens een bijkomst van Electronic Exchange of ETA information (ELETA). Hij benadrukte de noodzaak van samenwerking over de landsgrenzen heen, omdat daarmee gezamenlijke doelen, zoals het verbeteren van spoorgoederenvervoer en een hogere kwaliteit van het spoorproduct, sneller worden behaald. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ELETA, dat het onderling delen van de aankomstdata mogelijk maakt.

Kennis en uitdagingen

In vier dagen tijd wisselen professionals uit alle windstreken kennis uit op het gebied van transport en logistiek. Alle modaliteiten zijn op de beurs vertegenwoordigd. Ondertussen praten wij in het Spoorcafé van RCiN bezoekers van de beurs bij over onze visie op internationale samenwerking op en rond het spoor. In dat kader gaven Inés Plasmans (directeur communicatie en externe betrekkingen bij ProRail) en Guus de Mol (programmamanager vervoer en dienstregeling bij ProRail) een lezing over de uitdagingen die het spoor te wachten staat en hoe wij die gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.

Netwerken met collega’s

Naast alle gesprekken, presentaties en vergaderingen, was er ook tijd voor wat gezelligheid met de collega’s uit België.