NRC Live: Serie Duurzame Mobiliteit

In het najaar en de winter vindt er een mooie serie plaats over de kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst. In 5 avonden kun je je laten inspireren over de uitdagingen rondom het dichtslibben van Nederland.

Als er nu niks gebeurt, ontstaan na 2030 grote knelpunten op de weg en op het spoor. Tegelijkertijd moet de mobiliteitssector in 2030 volgens het klimaatakkoord 7,3 megaton minder CO2 uitstoten. Tijd dus om samen naar oplossingen te zoeken. Via inspiratiesessies, praktijklessen en reflectiemomenten gaan alle partijen op het gebied van duurzame mobiliteit van de toekomst met elkaar het gesprek aan.

We moeten van denken naar doen. Welke businessmodellen zijn al succesvol en welke lessen zijn al geleerd? Samen kunnen we het verschil maken voor de toekomst.