Eervolle prijs voor duurzame aanpak station Driebergen-Zeist

ProRail heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onze inspanningen op dat gebied zijn donderdagmiddag beloond met een eervolle tweede prijs voor de vernieuwing van stationsgebied Driebergen-Zeist. De I&W Klimaat en Energie Award 2018 ging nipt naar onze collega’s van Rijkswaterstaat. Van harte!
Overview van toekomstig station Driebergen-Zeist
Rijkswaterstaat won de prijs voor de circulaire bouw van districtskantoor Terneuzen naar een kinder- en jeugdkliniek, een prachtig project. Het ProRail-project Driebergen-Zeist was genomineerd naast 5 projecten van Rijkswaterstaat. De prijs werd donderdag 8 november uitgereikt op de Netwerkdag Energie en Klimaat in Den Haag.

Wat is er zo duurzaam aan de vernieuwing van stationsgebied Driebergen-Zeist?

Bij de vernieuwing van het stationsgebied zijn we op tal van manieren dagelijks bezig met duurzaamheid, dat geldt voor alle betrokken partijen. De CO2-uitstoot wordt nauwlettend in de gaten gehouden. En hergebruik van materialen heeft permanent de aandacht. Zo werken we met zo min mogelijk vervoerbewegingen op zo kort mogelijke transportafstanden. En we gebruiken CO2-arm beton. Zand en grond worden hergebruikt. Sloopresten zijn gebruikt als fundering voor de tijdelijke P+R. Het oude spoorgrind (ballast) is gezeefd en opnieuw gebruikt. Sporen? Ook hergebruikt.

Zuinig met energie

Naast hergebruik springen we zuinig om met energie en water. Warmte uit de technische ruimtes wordt gebruikt om gebruikersruimtes te verwarmen. Het station en de wissels worden aangesloten op het elektranet en niet meer op het gasnet. We vangen regenwater op en gebruiken dat. Tel alles bij elkaar op en je bent echt duurzaam bezig.

De omgeving is groener dan ooit

Station Driebergen-Zeist ligt in een zeer groene en prachtige omgeving, De Stichtse Lustwarande. Door de vernieuwing van het gebied wordt de omgeving nog duurzamer. De files voor de overweg zijn bijvoorbeeld opgelost omdat auto’s onder het spoor door kunnen rijden. Er komt een grote ondergrondse fietsenstalling met veel meer plaatsen. De parkeergarage is energieneutraal gebouwd met zonnepanelen. En in het hele stationsgebied wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting.

En…we denken ook aan dieren

Bij het ontwerp van het nieuwe station is vanaf de start gedacht aan het welzijn van dieren. Zo heeft ProRail nieuwe faunaduikers onder het spoor geplaatst, waardoor dieren het spoor niet over hoeven te steken. Er hangen vleermuiskasten in het stationsgebied. En er zijn zelfs oversteekplaatsen
voor dieren in de bomen. En over bomen gesproken…uiteindelijk plaatsen we meer bomen terug dan we moesten weghalen om het gebied te kunnen vernieuwen.

Last but not least…de mindset

We werken in Driebergen-Zeist nauw samen met aannemer BAM, Arcadis, NS en met gemeenten en provincie. Alle medewerkers zijn doordrongen van het belang van duurzaamheid, tot in de haarvaten van het project wordt duurzaam gewerkt. Deze mindset is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dus iedereen is beretrots op deze mooie tweede prijs!