Ecoduct de Mortelen

Met de bouw en het intensieve gebruik van spoorwegen, vaarwegen en autowegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia versnipperd geraakt. Daarom bouwen we ecoducten, zodat de dieren uit de natuurgebieden veilig kunnen oversteken.

In Noord-Brabant ligt het Groene Woud, een unieke aaneenschakeling van verschillende natuurgebieden. Het spoor tussen Eindhoven en Boxtel loopt er dwars doorheen. Vandaar dat we hier een ecoduct gaan bouwen. Het ecoduct moet de natuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal weer met elkaar verbinden. We zijn al druk bezig met de realisatie, maar we zijn er nog niet. Het ecoduct zal in 2020 klaar zijn. Hieronder een video waarin de eerste stappen van het plaatsen van het ecoduct te zien zijn.

Dit ecoduct zal naar verwachting vooral gebruikt worden door edelherten. Maar ook andere dieren, zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen zullen er gebruik van gaan maken.