Agile werken bij ProRail

Guido van Gemerden werkt binnen ICT-O (ICT Operations) als Scrummaster en Agile coach. De teams die hij begeleidt staan erom bekend voorloper te zijn in Agile werken. Volgens Guido werken we in de toekomst veel vaker met Agile methodieken.

Werkvorm

ProRail is groot in ICT en omdat steeds meer bedrijven de overstap maken naar Agile werken, is zo’n 2,5 jaar geleden het eerste ICT-O team binnen ProRail met Agile werken gestart. De resultaten bleken positief; de kwaliteit van de op te leveren producten ging omhoog, de samenwerking verbeterde en de gewenste resultaten werden sneller bereikt.

Voorheen werkten de projectteams met een strakke werkvorm: de vereisten ophalen, de oplossing ontwerpen, de oplossing bouwen en tot slot opleveren aan de klant. Echter, de eisen waar een oplossing aan moest voldoen veranderden vaak tijdens het project. Door de strakke werkvorm moet je vanuit die fase dan weer opnieuw beginnen met ontwerpen. Hierdoor is het vaak lastig om aanpassingen te doen.

100% resultaat

Door de teams van Guido vindt er nu elke 2 weken een functionele oplevering plaats. “Deze werkwijze vraagt een nieuwe manier van denken en zorgt voor een grote verandering binnen je team en binnen de organisatie. Het is een uitdaging om iedereen mee te krijgen. “Projectmanagers bij ProRail zijn vaak gewend om een aantal jaar vooruit te denken. Als we heel eerlijk naar deze tijdslijn kijken veranderen deze en inhoud gedurende die periode meestal en zijn ze na een korte periode al niet meer dezelfde. Als we dat accepteren, kunnen we op een andere manier naar projecten kijken. Wat als je dat plannen nu eens elke 2 weken doet, maar wel continu met wat je straks wilt hebben in gedachte?” Sommige stakeholders moeten daar erg aan wennen. Het kijken naar resultaten helpt hierbij: “Bij onze 2-wekelijkse sprint hebben we over het algemeen een oplevering van 100%.” Alles wat we van plan waren om op te leveren hebben we daadwerkelijk opgeleverd.

Steeds meer teams binnen ProRail starten met Agile werken. Het is de bedoeling dat in 2020 50% van de teams binnen ICT Agile werkt. Ook andere afdelingen binnen ProRail experimenteren steeds vaker met Agile werken.