2017: Goede prestaties en veel werk aan spoor en stations

2017 was een goed jaar voor ProRail. De punctualiteitscijfers zijn netjes met gemiddeld 7.000 treinritten per dag, waarvan 91% op tijd rijdt. Het uitvalcijfer schommelt net als in 2016 rond de 2%. Dat willen we in 2018 verbeteren. Onder andere deze feiten komen naar voren in het op donderdag gepubliceerde jaarverslag.
Jaarverslag ProRail 2017Luchtfoto Amsterdam

Prestatieafspraken 2017

Ieder jaar maken wij prestatieafspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bijvoorbeeld over het op tijd rijden van treinen. Met uitzondering van de punctualiteit van het goederenverkeer, zijn alle afspraken nagekomen:

20172016norm
Punctualiteit reizigersverkeer totaal (3 min)90,5%89,4%86,8%
Punctualiteit regionale series (3 min)93,9%94,1%92,4%
Punctualiteit goederenverkeer (3 min)74,7%73,7%80,0%
Geleverde treinpaden reizigers98,1%98,1%97,5%

Overwegen

Vorig jaar waren er 30 aanrijdingen op overwegen waarvan vier met dodelijke afloop. We zien helaas nog steeds veel gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. In 2017 waren de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s), in de volksmond ‘onbewaakte overwegen’, regelmatig in het nieuws. Deze zijn gevaarlijk en niet meer van deze tijd. ProRail zet zich in om alle openbaar toegankelijke NABO’s op het reizigersnet zo snel mogelijk op te heffen, (innovatief) te beveiligen of een alternatief aan te bieden zoals een brug of tunnel.

Treinen rijden vaker, harder en worden stiller. Overwegen belemmeren een vlotte doorstroming op zowel de weg als het spoor. Recente ongevallen op spoorwegovergangen, zoals in Bussum, laten zien dat ook overwegen die wél beveiligd zijn voor grote risico’s kunnen zorgen. Daarnaast leidt de toenemende drukte op het spoor onvermijdelijk tot vaker gesloten slagbomen. Dit zorgt voor een slechte doorstroming van overstekend verkeer.

Storingen

Het totaal aantal verstoringen op het spoor is gedaald van 10.522 naar 10.369. Het aantal technische storingen zet de dalende trend van de afgelopen jaren verder door. Het aantal grote landelijke storingen is licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal ‘derdenstoringen’ met 5 procent. Derdenstoringen zijn onder andere storingen door vandalisme, suïcide en weersomstandigheden.

Ondanks dat meer treinen op tijd hebben gereden en meer reizigers op tijd aankomen, zijn we daar nog niet tevreden over.  Met speciale multifunctionele tracéteams, en de inzet van slimme data, kijken we naar de trajecten waar structureel storingen voorkomen en welke maatregelen daar effectief zijn. Extra maatregelen kunnen onder meer zijn: het plaatsen van meer hekwerken en slimme camera’s, snoeien van groen en slimmere inzet van monteurs. Deze aanpak heeft in 2017 op de A2-corridor van Eindhoven naar Amsterdam en tussen Rotterdam en Breda vruchten afgeworpen. Daarom gaan we dit op nog tien andere druk bereden corridors uitbreiden.

Spoorgoederenvervoer

Jaarlijks vervoeren 23 goederenvervoerders miljarden tonnen goederen over het Nederlandse spoor. Van kleding en voedsel tot auto’s en machineonderdelen. Het spoorgoederenvervoer draagt bij aan duurzame mobiliteit in Nederland vanwege de lage CO2-uitstoot en efficiente manier van vervoeren. Zo kan één goederentrein net zoveel vervoeren als ongeveer 56 zeer vervuilende vrachtwagens.

Samen met de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam hebben we ons tot doel gesteld om de het goederenvervoer per spoor verder te verbeteren. ProRail werkt ook internationaal aan het verbeteren van goederencorridors. Vanuit Nederland gaat het dan om de lijnen: Rijn – Alpen, Noordzee – Middellandse Zee en de Noordzee – Baltische staten. Dit doen we onder meer door het rijden met langere goederentreinen mogelijk te maken en door te investeren in de bereikbaarheid van de Maasvlakte en de haven van Amsterdam. Daarnaast doen we dat door in Europa in ‘goederencorridors’ te werken.

Stations- en spoorvernieuwing

Vanaf 2005 zijn er ruim 50 moderne stations bijgekomen, waarvan een deel vernieuwd is. Stations zijn steeds meer een verbinding met het (economisch) achterland en OV-terminals waar regionaal en stadsvervoer samenkomt en reizigers hun fietsen willen stallen. Maar er gebeurt veel meer dan dat. Stations zijn ook ontmoetingsplaatsen geworden. Zo kun je op veel stations tegenwoordig werken, vergaderen, winkelen of gewoon gezellig een drankje drinken. En ProRail bouwt niet alleen de stations, we onderhouden ze ook en maken ze toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.

Fietsparkeerplaatsen

Op bijna alle stations zijn er de afgelopen jaren extra fietsparkeerplaatsen gecreëerd. Van het bijplaatsen van fietsklemmen op station Heiloo tot grote oplossingen zoals het fietssouterrain in Haarlem onder het busplein. We gaan de komende jaren flink investeren in het uitbreiden van het aantal stallingsplaatsen. Er zijn er nu zo’n 520.000 en dit willen we snel uitbreiden tot 650.000. Vóór 2020 moeten de grootste ‘fietsparkeerknelpunten’ bij stations zijn opgelost. Twaalf stallingen worden bijgebouwd op stations in Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle.