In de provincie Gelderland ligt de Veluwe. Dit natuurgebied wordt doorkruist door het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn. Zo loopt het spoor dwars door de Asselsche Heide, het vormt een barrière voor dieren. ProRail bouwt een natuurbrug over het spoor zodat de dieren veilig van de ene kant naar de andere kant kunnen.

De natuurbrug komt in het verlengde te liggen van het iets zuidelijker gelegen ecoduct ‘Hoog Buurlo’ over de snelweg A1. Samen met andere natuurbruggen in dit gebied zorgt de natuurbrug Asselsche Heide ervoor dat Noord- en Zuid Veluwe weer aan elkaar verbonden worden.

Betere voortplanting en verspreiding

De Veluwe bestaat uit bos-, heide- en stuifzandgebieden, waar verschillende diersoorten leven. Sommige worden met uitsterven bedreigd. Met de aanleg van een natuurbrug wordt het leefgebied vergroot en kunnen dieren zich beter voortplanten en verspreiden.

Van edelherten tot dagvlinders

Edelherten, wilde zwijnen, dassen, vleermuizen en boommarters gaan straks de natuurbrug gebruiken. Maar ook reptielen, vliegende herten en dagvlinders behoren tot de te verwachten gebruikers.