We ontwikkelden in nauwe samenwerking met een trainingsbureau een uniek programma dat jou veel mogelijkheden biedt jezelf te ontplooien. De trainingen verzorgt het trainingsbureau in blokken van 8 maanden (gelijk aan de opdrachten) en elk blok heeft een eigen thema; creatieve omdenker, aanstekelijke teamvormer en gedreven ondernemer.

We zetten verschillende trainingsvormen in, zoals skill gyms, één op één coaching, intervisie sessies en meerdaagse theorie- en praktijk trainingen. Tijdens elk blok volg je meerdere trainingen en werk je aan je eigen leerdoelen. Je krijgt zo steeds meer inzicht in je eigen competenties en valkuilen.
Naast de inhoudelijke trainingen organiseren we ook verschillende interessante activiteiten. Bijvoorbeeld (buitenlandse) werkbezoeken, themalunches, alumni-events of de Trainee Arena: sessies waarbij Trainees de directie ondervragen. Kortom, een vol en uitdagend programma.