Afdeling CMBO

De afdeling Centraal Monitoring en Beslisorgaan (CMBO) maakt deel uit van ProRail Verkeersleiding. Deze is gevestigd in het OCCR (Operationeel Controle Centrum Rail). Het is een nieuwe afdeling. De verantwoordelijkheid van het be- en bijsturen van de dienstregeling van de vervoerders is er ondergebracht.

Onze belangrijkste opdracht is beslissingen te nemen over de aanpassing van de dienstregeling van alle vervoerders als er mogelijke verstoringen optreden. Door goed te anticiperen op dreigende verstoringen wordt de mogelijke impact verzacht. Een snelle en betrouwbare logistieke afhandeling met minimale impact is dan ook het doel. Daardoor worden reizigers en verladers juist en tijdig geinformeerd.

Onze Treinverkeersleiders monitoren de uitvoering van de landelijke dienstregeling ( zowel personen, goederen als internationaal vervoer). Ze signaleren (potentiële) verstoringen en beperkingen en vormen een beeld en oordeel over de impact en handelen hiernaar. De planners zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en doorvoeren van aanpassingen in de dienstregeling. Bijvoorbeeld de BUTA buiten termijn aanvraag. Tijdens de dienst stuurt de Officier van Dienst-Spoor de medewerkers van de dienst operationeel aan.

Onze afdeling bestaat uit ongeveer 60 medewerkers:

  • Officieren van Dienst-Spoor
  • Verkeersleiders CMBO
  • Planners
  • Project – en Procesleiders (gericht op continu verbeteren)
  • Teammanager Business Support
  • Teammanagers Operationeel team.