Wat doet ProRail?

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. We verdelen als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Ten slotte onderhouden we bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen.

ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met vervoerders en partners. We werken efficiënt en kostenbewust aan een spoornet waarop het aangenaam reizen is en goederen onbelemmerd vervoerd kunnen worden.

Onze ambities zijn vertaald in vijf speerpunten, die leidend zijn in onze bedrijfsvoering:

Operational excellence

ProRail wil de dagelijkse prestaties op het spoor en op de stations voortdurend en blijvend verbeteren.

Hoogfrequent spoorvervoer

ProRail wil met het programma Ruimte op de Rails zorgen voor een betere benutting van het spoor, waarmee de capaciteit op belangrijke lijnen in de toekomst tot 50 procent kan toenemen.

Meer ruimte voor goederenvervoer

ProRail wil meer ruimte, meer flexibiliteit en meer aanvullende diensten aanbieden aan goederenvervoerders.

Maatwerk voor de regio

ProRail reageert en anticipeert op de wensen van regionale vervoerders en overheden.

Publiek belang, zakelijk gediend

ProRail treedt op als goed rentmeester van het maatschappelijk kapitaal dat het spoor vertegenwoordigt.

Meer weten over de taken van ProRail? Lees hier meer over onze organisatie.