Organisatie

ProRail bestaat uit drie bedrijfseenheden en zeven stafafdelingen.

Vervoer en dienstregeling

Goede klantrelaties met de reizigers- en goederenvervoerders en de ontwikkeling en verkoop van diensten aan deze vervoerders zijn belangrijke taken van ProRail. Ook zorgt ProRail voor een eerlijke verdeling van de capaciteit op het spoor.

Operatie

ProRail zorgt voor een betrouwbaar spoorsysteem en een soepel verloop van het treinverkeer. Ontregelingen willen we zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij is preventief onderhoud, gecoördineerd door operatie, erg belangrijk. Het ondereel ICT-Services binnen deze eenheid beheert en ontwikkelt alle spoorspecifieke hard- en software en de kantoorautomatisering bij ProRail. Tot slot is het onderdeel verkeersleiding, het onderdeel van operatie die zorgt voor de 24-uursaansturing van het treinverkeer een belangrijke schakel binnen de bedrijfseenheid operatie.

Projecten

Naast de dagelijkse operatie houdt ProRail zich ook bezig met projecten. Zo worden verbindingen aangelegd en bestaande verbindingen verbeterd. Naast deze spoorprojecten bouwt en vernieuwt ProRail ook stations. Opdrachten worden uitgevoerd in opdracht van lokale, regionale en landelijke overheden.

Financiën

Financiën vertaalt de strategie van ProRail naar een kader waarop de bedrijfseenheden hun jaarplanning baseren en volgt de realisatie van de afgesproken doelstellingen via regelmatige rapportages.

De stafafdelingen

Communicatie verzorgt de in- en externe communicatie van ProRail en draagt zo bij aan soepele interne en externe samenwerking en het versterken van de reputatie van ProRail in de samenleving.
Bedrijfsstrategie ontwikkelt de bedrijfsstrategie van ProRail, houdt zich bezig met strategisch omgevings- en relatiemanagement en adviseert de Raad van Bestuur op strategisch gebied.
HRM is verantwoordelijk voor onder meer het personeelsbeleid, werving en selectie, management development, functiewaardering en arbeidsvoorwaarden.